Děkujeme našim

partnerům a sponzorům:Město Dobříš - www.mestodobris.cz


Kulturní dům Dobříš - www.kddobris.cz


Nadace České pošty - www.nadaceceskeposty.cz


Tiskárna Petr Dvořák - www.pdtisk.cz


Martin Kobík - reklama - www.martin.kobik.cz


MUDr. Lenka Kroužecká


... a největší dík patří samozřejmě VÁM:

NAŠIM DIVÁKŮM