Zajímá Vás jak vznikl název našeho spolku?

"Musím v těchto místech, také přiznat, že vedle té mé "kobyly komediantské" jsem byl také postižen "kousnutím" i kobylou trampskou! Možná proto, že mám tuto dědičnost svalit na mé rodiče. Nejvíce však vůči tatínkovi. Ten, s kytarou v ruce, byl i vedle jeho hlasitého humoru známým široké zdejší veřejnosti. Také dodám, že nebyl asi pro tehdejší "rudou politiku" vhodným. Pro ty jeho různé "srandičky" a "fóry". Ale za to byl oblíben mezi trempy-kamarády......... Ale proč to vlastně píši ? Nu proto, že ta naše trampská osada se jmenuje MODRÝ KRUH . A proto mne nemohlo nic jiného v té době napadnout, že i lidé kolem mne v tom divadelnickém cítění jsou pro také, jakýmsi kruhem, A tak díky osadě byl dán i název tomuto spolku!

Bude jistě nutností si vzpomenout a to s veškerou úctou, na všechny ty, kdož v daleké minulosti se uměli zapojovat k ochotnickému divadelnictví našeho města. Pokud jsem zjistil, tak již v r. 1861 zde hrál (v sále divadla zdejšího zámku) sám pan herec Jindřich Mošna (nar.: 1. 8. 1837). A díky jeho životního působení proto, již v roce 1863(!), vzniká i v našem městě Dobříši první ochotnický soubor "Zvon". Z archivních záznamu se také nechá dokladovat, že se řadí, vedle dalších vznikajících spolků, v místní Besedě.

Jak je možno také dohledat, pak divadelních spolků v našem městě Dobříšském se rodilo jako hub po dešti ! Určitě z důvodů vlasteneckého citu k naší české zemi, jež v tuto dobu bylo a sloužilo k potřebnosti. Především spolky SOKOL a OREL.... atd.. Ano, bylo nabízeno nejen pomocných rukou, ale spolu s nimi také potřebné a čisté - české srdce! To se může dokázat po celé naší zemi ! To bylo právě mnohokráte dokázáno v těch nejtěžších chvílích, ve kterých byl náš národ sužován...

Mirek Vladimír Procházka