Zajímá vás, jak vznikl název našeho spolku KRUH?

                                                                            Mirek Vladimír Procházka

                                                                                 zakladatel spolku

"Musím v těchto místech přiznat, že vedle "kobyly komediantské" jsem byl také postižen "kousnutím" kobyly trampské! A svaluji tuto dědičnost na mé rodiče. Nejvíce na tatínka. Ten byl s kytarou v ruce a svým hlasitým humorem známý široké zdejší veřejnosti. Také dodám, že kvůli svým "srandičkám" a "fórům" byl pro tehdejší "rudou politiku" nevhodný, zato oblíben mezi trempy-kamarády. 

A proč to vlastně píši ? Nu proto, že naše trampská osada se jmenuje MODRÝ KRUH . A mě nemohlo nic jiného napadnout, než že i lidé kolem mě v tom divadelnickém cítění jsou jakýmsi kruhem. A tak po vzoru osady byl dán i název tomuto spolku!"

                                                                      

"Je nutností vzpomenout si, a to s veškerou úctou, na všechny ty, kteří se v daleké minulosti zapojovali do ochotnického divadelnictví našeho města. Jak jsem zjistil, tak již v roce 1861 zde hrál (v sále divadla zdejšího zámku) sám pan herec Jindřich Mošna (nar. 1. 8. 1837), díky kterému, již v roce 1863(!) vznikl v naší Dobříši první ochotnický soubor "Zvon". Z archivních záznamů se dá doložit, že patřil vedle dalších spolků k místní Besedě.

Divadelních a dalších spolků se v našem městě dobříšském rodilo jako hub po dešti! Z vlasteneckého citu k naší české zemi, tolik potřebného v těžkých dobách. Mám na mysli především spolky SOKOL a OREL. Nabízely se nejen pomocné ruce, ale spolu s nimi také čisté české srdce! Nejen u nás na Dobříši ale po celé naší zemi! Tak jako mnohokráte v dobách, kdy byl náš národ sužován..."