Druhé období: 1989 - 2016

POUŽITY A UPRAVENY ZÁZNAMY MIRKA PROCHÁZKY, ZAKLADATELE SPOLKU KRUH DOBŘÍŠ.

"Po sametové revoluci " se Mirek Procházka opět vrhl do práce v oblasti kulturního dění.

V kulturním domě na Dobříši připravil sál pro konání 1. svobodného máje 1990 a zavzpomínal na léta šedesátá, kdy se na stejném místě hrálo divadlo. A tak divadelní "starostroj" nastartovala hra Zlatovláska v prosinci 1993, kterou Mirek pomohl uvést dětem ze 2. ZŠ na Dobříši. 

Rovněž byl požádán o pomoc ke znovuobnovení Okrašlovacího spolku.

V letech 1995-1997 za pomoci tehdejšího ředitele KD Pavla Bodora, Mirek řešil nutnost vybudování horizontu, opony, světel a zvukového zařízení, dále zázemí v podobě šaten, kulisárny a dalších potřebností k "ochotničení". Vlastní divadlo však muselo jít stranou, a tak se až do roku 1997 nic nesehrálo.

Už v roce 1996 ale vznikl dětský soubor Kroužek, se kterým Mirek nacvičil pohádku Mluvící prsten. Premiéru měla na Dobříši v květnu 1999. O rok dříve, tedy v roce 1998,ale Mirek pomohl Radimu Weberovi a jeho souboru Větrník, kteří uvedli pohádku Broučci a v témže roce i pohádku Vodník Mařenka, kterou se souborem nacvičil již Mirek Procházka.V roce 2000 pak s dětským souborem Kroužek uvedl v KD Dobříš první dětský muzikál - Princezna Písnička a v roce 2001 další pohádku Sůl nad zlato. S dospělými ochotníky z Nového Knína a okolí spatřila, za vydatné pomoci opět Mirka, světlo světa operetka V tichém domě na Čertovce, která se na Dobříší hrála v červnu 2001. V roce následujícím 2002 - přidal dětský soubor Větrník do výčtu pohádek také představení Křemílek a Vochomůrka a Princezna Solimánská, dětstký soubor Kroužek postihla puberta... S odrostlými dětmi, kterým se začalo říkat" Kružnice", Mirek nacvičil hru Treperendy. Premiéru měla v dubnu 2003. A zlatá éra pokračovala. V roce 2004 sehrály děti Radima Webera pohádku Pasáček vepřů a ti starší hru Trojská válka. Mirek pomohl dokončit nácvik pohádky Strašidlo Bublifuk. S dospělými ochotníky Mirek zrežíroval hru Dezertér z Volšan, která měla premiéru 26.prosince 2004. V roce 2005 uvedl premieru Molierova Lakomce Martin Zajíček. Mirek nezapomněl na mládež a nacviičl dětskou hru Jak květinky přezimovaly a větší děti z Kružnice sehrály premiérově Mirandolínu v červnu 2005 opět pod Mirkovým vedením.

Od roku 2006 se datuje historie ochotnických Festivalů na Dobříši.

Festival divadelních ochotníků - květen 2006 Kroužek Dobříš si zahrál - Neohrožený Mikeš
Disk Dobříš - Dezertér z Volšan a Ubrousku prostři se
hostoval Nový Knín s Dívčí válkou a Stará Huť s hrou Prázdniny lorda Stamterdyho

Festival ochotnických divadel - květen 2007 Žabí královna v podání Kroužku Dobříš
Gangsteři z Valance - Kruh Dobříš
hostoval Čenkov s hrou - Zkoušky čerta Belínka a St.Huť - Jak není důležité míti Fiipa.

V roce 2008 nacvičil pod vedením Mirka Procházky Kroužek pohádku Dvě Maryčky a Kruh komedii Párty s blbcem. Obě hry soubory uvedly na dalším, již 3. Festivalu ochotnických divadel na Dobříši v témže roce.
Hostovalo divadlo z Čenkova s Mirandolinou a ochotníci z Bystřice hráli - Jak je důležité míti Filipa.

V roce 2009 nastudovala Kružnice pod vedením Radima Webera divadelní hru Epochální výlet pana Broučka mezi indiány", která měla premiéru v dubnu a reprízu na již  4. Festivalu ochotníku v témže roce v květnu.
Hostoval Čenkov s hrou Bílá paní, dále Bystřice sehrála - Jak začala trojská válka a Causa Rudolf, St. Huť uvedla komedii Sluha dvou pánů.

5. Festival ochotnických divadel - květen 2010 Odrostlá mládež souboru Kružnice se pomalu vydává svou cestou pod vedení Martina Zajíčka. Na Festivalu sehráli - Hovory o štěstí mezi čtyřma očima. Kruh nacvičil Zločin na poště.

Hostovali: Čenkov s "Bedřichem Hrozným", divadlo Žebrák uvedlo hru - Tři na lavičce a Bystřice sehrála "Lucernu"

Hra Zločin na poště, kterou Kruh předvedl na 5. Festivalu, měla řadu repríz v širokém okolí ještě v roce 2010 a také v roce 2011, v němž pak ještě Mirek nacvičil s dospěláky novou hru Hadí mlýn. Tu soubor předvedl na 6. Festivalu ochotníků v květnu 2011.

Hostovala St. Huť s vlastní tvorbou - Vražedná parta , dále Bystřice sehrála - Orfeus nejen v podsvětí, divaldo Čenkov pak " Kouzlo na draka " a opět " Hovory o štěstí mezi čtyřma očima" v podání souboru s novým názvem FRK-NÜGNUNG TEÁTR. /dosud Kružnice/

Na 7. Festivalu ochotnických divadel v květnu 2012 Kruh představil komedii Okénko. kterou režíroval Jiří Procházka a sehrál ji také v širokém okolí a nakonec 26.prosince na Dobříši.
Dále hostoval Žebrák s hrou - Familie, Pražské divadlo Chrchel s komedií Chodím kanály , tradičně Čenkov, tentokrát s hrou - Klášterní tajemství a Bystřice předvedla - Čáry báby Cotkytle.

Rok 2013 byl rokem, kdy divadelnímu spolku KRUH bylo neuvěřitelných 50 let!!

9.3.2013 se v sále KD Dobříš sešlo asi 60 lidí, kteří zavzpomínali na chvíle, kdy první divadelní pohádková hra "Mluvící prsten" započala novodobou éru divadelního spolku KRUH.

V květnu 2013 pak proběhl 8.Festival ochotnických divadel. Pod vedením Mirka Procházky soubor Kruh předvedl lidovou zpěvohru - V tichém domě na Čertovce. Hostoval Čenkov s hrou - Bílá paní, Březnice s komedií - Čert a Káča, Stará Huť uvedla - Kolt a Růženec a FRK-NÜGNUNG TEÁTR sehrál známou velkohru - Lakomec, v úpravě a režii Martina Zajíčka. 

"Čertovku" soubor Kruh s radostí sehrál i 26.prosince 2013, neb stejný den v roce 1956 byl otevírán kulturní dům na Dobříši, a to právě touto zpěvohrou!!

V roce 2014 spolek zavítal do Sanatoria pod Pleší, kde byla sehrána v únoru "Čertovka a v březnu pobavil pacienty úspěšným kabaretem s názvem "A jsme tu zase ". 

9. festival ochotnických souborů se opět uskutečnil v květnu, a tam si náš soubor zahrál Epochální výlet pana Broučka mezi indiány, naspanou Radimem Weberem, v úpravě Mirka Procházky. Tuto hru jsme v červnu opět předvedli v Nové Vsi po Pleší, tentokrát v tamní Sokolovně a v září jsem cestovali do Malé Hraštice.
V listopadu soubor hostoval v Novém Kníně a v Žebráku se zpěvohrou - V tichém domě na Čertovce.
26. 12. se soubor představil domácímu publiku opět s fraškou - Pan Brouček mezi indiány.


Na počátku roku 2015 KRUH hostoval v Malé Hraštici opět s hrou Pan Brouček mezi indiány, ale v březnu sehrál na Dobříši Čertovku. Mladí členové spolku uspořádali týž měsíc dětský KARNEVAL v Novém Kníně.
10. festival ochotnických divadel na Dobříši opět proběhl. Účastnili se herci Kuklík Tyjátr s hrou Romeo a Julie, dále Divadlo za vodou Čenkov s jejich H indexem 22. Hostoval i Žebrák s hrou Tři na lavičce, dále Dehhet Stará Huť předvedl hru Poslední půjčka a Frk-núgnung Teátr předvedl humornou historku Kanál fikšn. Na závěr festivalu čekala diváky zábavná S.H.O.W. v podání pořádajícího Disku. Tuto Show si spolek uvedl ještě na jindřichohradecku v obci Světce v srpnu a v prosinci opět na Dobříši.


V roce 2016 spolek Kruh započal s nácvikem hry Okénko. V květnu opět na Dobříši propukl již 11. festival ochotnických souborů, kde však Kruh nehrál. Ale zahrály si u nás divadelníci z Loděnic se hrou "Světáci", Benešovští "Pokoje s tchýněmi", Čenkov a jejich "Zářivá hvězda", "Sborovna" v podání divadelního souboru z Čenkova a Sedlčan s báchorkou "Sen noci svatojánské".
S představením Okénko vystoupil na konci roku v listopadu Na žebráku a na Dobříši. V průběhu července, září a prosince ale oprášil "Čertovku", kterou sehrál v Mníšku, Kamýku a o Vánocích na Dobříši.


Rok 2017 soubor zahájil 4. ledna, kdy jsme hostovali v Podlesí u Příbrami a v únoru v Chodouni s operetkou V tichém domě na Čertovce.
Od ledna jsme nacvičovali novou hru J. Koloděje - Postel pro Anděla, aneb všude leží peří. Po generálce 5.5. jsem si hru v premieře zahráli jako třešinku na dortu při zakončení festivalu v KD na Dobříši a měla velký úspěch . Hostovali jsme pak s touto komedií ještě v Mirovicích, Žebráku, Neumětelích, Čenkově, Nové Vsi pod Pleší a v listopadu se také Dobříš dočkala reprizy.

12. festival ochotnických souborů se konal za účasti spolku VŠE Praha a jejich "Vztahology", Čenkov s "Bílou paní", Kytínští švábíci a "Všichni tam musíme", Kamýk nad Vltavou "S čerty nejsou žerty", a Žebrák "Sborovna". A samozřejmě naše "Postel pro anděla".