Kde jsme pomohli

Protože v našem spolku DISK jsou také mnozí členové, kteří nejen že si umějí "zaochotničit" na divadelních prknech, tak mají i od Pána Boha dáno do vínku umět nejen bavit, ale i pomoci všude tam, kde v zájmu dobrých sousedských vztahů je takováto činnost přímo n u t n á. Můžete se sami přesvědčit, že tomu tak je ...